Hoşa Gitmeyen Bir Şey Görüldüğünde Okunacak Dua

Hoşa Gitmeyen Bir Şey Görüldüğünde Okunacak Dua

Okunuşu: “Elhamdülillâhi alâ külli hâlin. Rabbi e’ûzü bike min hâli ehlinnâr.”

Ma’nâsı: “Her halde Allâhü Teâlâ’ya hamdederim . Yâ Rabbi! Cehennemliklerin halinden sana sığınırım” demektir.

İzâh: İbni Mâcenin Hz. Âişe (R.A.) validemizden rivâyet ettiği Hadis-i Şerif de şöyle buyuruluyor: Sevgili Peygamberimiz (A.S.), hoşlanmadığı bir du­rumla karşılaştığı ve sevilmeyen bir hâl gördüğü za­man okurlardı.

İnsan, her zaman iyi kimselerle karşılaşmaz. Bazan olur ki, insanın sevmediği bir hal olur. Çok zaman hoş­lanmadığı durumlarla karşı karşıya gelebilir. İşte bütün bu hoşlanılmayan hâllerde de Allâhü Teâlâ’nın büyük­lüğünü hatırlayıp O’nun yüce kudret ve kuvvetine, O’nun rahmet ve mağfiretine sığınmak ne güzel kulluk ifâdesi ve en akıllı kulluk belirtisi olacağım bilmek ge­rektir.