Hoşumuza Giden Bir Şeyi Görünce Hangi Duayı Okumalıyız?

Hoşumuza Giden Bir Şeyi Görünce Hangi Duayı Okumalıyız?

Okunuşu: “El’hamdü lillâhillezî bi-ni’metihî tetimmüs- sâlihât” 

Manası: “Bütün iyilikler, nimetiyle tamam olan Allâhü Teâlâ Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun” demek­tir.

Hz. Âişe (R.A.) validemiz şöyle demiştir: Resûl-ü Ekrem (S.A.V.), kendisini sevindirici ve ho­şuna giden bir şeyi gördüğü zaman bu duayı okurdu, demiştir.

Bütün iyiliklerin, nimetlerin sahibi Allâhü Te- âlâ’dır. Her iyilik Cenâb-ı Hakk’m bir nimeti, her nîmet Cenâb-ı Hakkın bir lûtfudur. O halde muradına eren, is­tediği ve dilediği bir iyiliğe kavuşan, sevdiği bir işe nâil olan bir kimse akıllı ve uyanık olmalı ve hemen Cenâb- ı Hakka şükretmeli, Allâh’m lûtuflannın sonsuz oldu­ğunu, bütün havlü kuvvetin O yüce mevlâdan geldiğini hatırlamalıdır.

Resûlullâh’ın tâlim ettiği (öğrettiği) bu duâyı ezberlemeli ve devamlı okumalıdır.