Huysuz ve Kötü Ahlaklı Kişiler için Okunacak Dualar – Esmalar

Huysuz ve Kötü Ahlaklı Kişiler için Okunacak Dualar – Esmalar

Okunacak Etkili Esmalar

ER-REŞİD: İrşad edicidir. İşleri doğru nizam intizam ve hikmet üzere yürütüp sonuna ulaştıran dilediğini iyiliğe götüren doğru yola yönelten. İşleri boş ve faydasız olmayan ve hiçbir tedbirinde yanılmayandır.

Doğru yolu bulmak zararlı şeylerden korunmak ve uzaklaşmak için Ya Reşid Celle Celaluhu diyerek 514 defa okunur.
Bu ismi şerifi yatsıdan sonra 100 kere zikreden hidayet ve doğruluğa erer

Bir kimse her 400 defa Yâ Kuddus Celle celalühü” zikrine devam ederse, Allâh ü Teâlâ’nın izniyle,o kişinin yada niyet ettiği kişinin bütün kötü ahlakları güzel huy ve davranışlara dönüşür.

Bu ismi şerifi şu şekilde de okuyabilirsiniz.

Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazühu min halkıhi

” Ey bütün kötülüklerden pak ve temiz olan Allâh ! kibütün mahlûkatı içerisinden hiçbir şey o’na denk olamaz.Yâ Kuddûs!”

“Ey Rabbimiz! Bizim bütün ayıp ve afatlardan pakla.Ve bizi işlediğimiz günah ve suçlardan temizle.”

Kalbin kararmasını önleyen duadır. İçindeki manalar bu hakikatleri meydana koymaktadır.
bütün gücümüzle Hakkın kuvvet ve kudretine sığınmamız ve içtenlikle dua etmemiz, hem dünya işlerimiz hem ahiret işlerimiz için çok yararlı olacaktır.

1.313 defa İhlas Suresi
2.1000 Ayetel Kürsi
3.1000 Salat-ı Münciye

Esmaül Hüsna Her Derde Devadır

Allâh 66
El-Kuddûs 170
El-Mütekebbir 662
El-Alim 150
Es-Semi’ 180
El-Hasîb 80
El-Mücîb 60
El-Vedûd 50
El-Vekîl 66
El-Kavî 116
El-Hay 35
Es-Samed 134
El-Mukaddim 184
El-Valî 47
El-Bedî 86
El-Muheymin 145
El-Melik 90
El-Bâsit 72
El-Hâkim 80
El-Muhyî 68

Sağlıklı bir ömür için El- Vasi

eşlerin iyi geçinmesi için

Allâhümme innî es’elüke bienne leke’l-hamdü. Lâ ilâhe illâ ente’l-mennânü bedîu’s-semâvâti ve’l-ard. Yâ zü’l-celâli ve’l-ikrâm. Yâ Hayy, yâ Kayyûm.

aşağıdaki ayeti kerime 313 defa okunur

Ve darabe lenâ melsen ve nesiye halkah kâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm*

Emseynâ ve emse’l-mülkü lillâhi. Ve’l-hamdü lillâhi . Lâ ilâhe illâlhu vahdehu lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Rabbi es’elüke hayra mâ fî hâzihi’l-leyleti ve şerri mâ ba’dehâ, rabbi eûzü bike mine’l-keseli ve’l-heremi ve sûi’l-kiberi, eûzü bike min azâbin fi’n-nâri ve azâbin fi’l-kabri

Muhabbet için

Eûzü bikelimâtillâhi’t-tâmmeti min külli şeytanin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmetin

Ene abdüke ibnü abdike, ibnü emetike, fîkabdatike. Nâsiyetî biyedike. Mazın fiyye hükmüke. Adlün fiyye kadâuke. Es’elüke bikülli ismin hüve leke, semmeyte bihî nefseke nesil enzeltehû fî kitâbike nesil allemtehû ehaden min halkıke nesil iste’serte bihî ilmi’l-ğaybi indeke en tec’ale’l-Kur’âne nûra sadrî okunuşu rebî’a kalbî okunuşu celâe hüznî okunuşu zehâbe hemmî

merhamet ve yumuşak kalpli olunması için

Vecealna fi kulubillezinet-tebeuhü ra’feten ve rahmeh*Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, ve li-tüsnea ala ayni*Lev-enfakte m-fil ardi cemian ma ellefe beyne kulubihim, vela kinnellahe ellefe beynehüm, innehü azizün hakim*Yühibbunehüm ke-hubbillahi vellezine amenü eşeddü hubben lillah*

GEÇİNEMEYEN KARI KOCA İÇİN

Su, tuz ve şekere 4.444 defa aşağıdaki esmalar okunur. Okunan bu su, tuz ve şeker yemeklerde, içeceklerde kullanılır. Bu vesileyle geçimsizlik muhabbete döner ve bir daha Allah ‘ın izniyle kavga etmezler. Karı kocanın niyetine başkası da okuyabilir.

Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ Halîmü, Yâ Ğafûru, Yâ Kebîru, Yâ Vedûdü, Yâ Samedü, Yâ Nâfiŭ, Yâ Ğaffâru

merhamet ve şefkat için

Cuma gecesi 12 den sonra 300 defa okursun.

Bismillâhirrahmânirrahîmi fein tevellevfe kul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve áleyhi tevekkeltü vehüve rabbül árşil ázîmi ente yâ rabbi hasbiye álâ