Manevi Yükseliş için Çok Etkili Zikir

Manevi Yükseliş için Çok Etkili Zikir

Ya Allamel guyub” ya da “Ya alimel gaybi veş şehadeh.”  

El-Aliym ism-i şerifi zikretmek kalpleri nurlandırır, kalbe Allah korkusunu yerleştirir, ilmi ve zekayı artırır.

El-Aliym ism-i şerif Allah-u Teala’nın has kullarının zikridir.

Bu ism-i şerîfi zikretmek hikmete ve sırlı ilimlere ulaştırır, ilim ve manevi marifet tahsiline (elde etmeye) yardımcı olur.

Her kim bu ism-i şerifi çokça zikrederse Allâh-u Te’âlâ’yı hakkıyla bilir.

Her kim bu ism-i şerifi kendisini manevi bir hal kaplayıncaya kadar mübalağa sığasıyla ve nida harfiyle başlayarak yani (( Yâ Allâmel ğuyûb ))
şeklinde zikrederse Allâh-u Te’âlâ’nın manevi ricali(dostları) ile görüşür, kalplerdeki gizlilikler kendisine açılır ve ruhu manevi  (yükseliş basamaklarında) nasibi olduğu makama kadar yükselir.

Her kimYâ âlimel ğaybi veş şehâdeh.” diye namazların sonunda (lOO)’er defa okuyanlar yüksek bir imana sahip olurlar, yani; Cenneti, Cehennemi, Allah’ı görür gibi iman(celle celalühu), Melekleri görür