Hz. Adem ile Havva’nın Bağışlanma Duası A’raf Suresi – 23. Ayeti

Hz. Adem ile Havva anamızın duaları çok ilginçtir. Kendileri yapmış oldukları hatayı anlamışlar ve Allah’tan bağışlanmalarını istemişlerdir. Çünkü bağışlama ve affetme Allah’a mahsustur. O’nun bağışlamadığı kimse ebediyyen perişandır, insan kusursuz değildir, fakat yaptığı kusuru anlayıp hemen tövbe etmesi lazımdır. Zira Hz. Adem’in bu duası bize bir kılavuz hükmündedir. Cenab-ı Hakkın Adem ile Havva’ya “Şu ağaçtan yemeyin.” demesine rağmen onlar aynı ağaçtan yemeleri üzerine hataya düşmüşlerdir. Sonra yaptıkları hatayı anlayıp Allah’a sığınmışlar. Bizler de böyle hallerde hemen Allah’a yalvarmamız ve gereken duaları yapmamız lâzımdır.

Türkçe Okunuşu:

Rabbenâ zalemnâ enfüsena ve in lem teğfir lena ve terhamna lenekûnenne minel hasirîn.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan muhakkak biz, ziyana uğrayanlardan oluruz.