Akıllı Kişilerin Son Duası Al-i imran Suresi – 194. Ayeti

Akıllı kişilerin son duaları budur. Kıyametin rezaletinden ve dehşetinden kurtulmak istiyorlar. Ayrıca Allah’ın bol lütf u keremine mazhar olmak ve vaad ettiğini dilemek suretiyle dua ediyorlar. Allah ise, verdiği sözden dönmez.

Türkçe Okunuşu:

Rabbenâ ve atina ma ve ad tena alâ rusulike vela tühzina yevmel gıyameh. inneke la tuhliful mîâd.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbimiz! Bize peygamberlerin vasıtasıyla vaadettiğin (sevâb)ı ver, bizi kıyâmet gününde rezil etme! Elbette sen, sözünden asla dönmezsin.