Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

Hz. Adem’in Duası
Hz. Adem’in Duası
Hz. Adem’in Duası
Hz. Adem’in Duası

Türkçe Okunuşu:

Allahumme inni es’eluke bi hakkı Muhammedin ve âli Muhammedin, subhanekellahumme ve bi hamdike amiltü sûen ve zalemtü nefsi, fağfirli fe innehü lâ yağfiruzzünûbe illâ ente, fetüb aleyye inneke ente’t-Tevvabu’r-Rahim.

Türkçe Anlamı:

Ey Allah’ım, Muhammed’in ve O’nun âlinin hakkı için senden isterim. Seni noksan sıfatlardan berî, kemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni bağışla ey Rabbim. Şüphesiz ki günahları ancak sen bağışlarsın, Senden başka kimse bağışlayamaz. Tevbemi kabul et. Zira sen, çokca tevbeleri kabul eden ve bağışlayansın.