Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

Hz. Adem’in Duası
Hz. Adem’in Duası

 

Hz. Adem’in Duası
Hz. Adem’in Duası

Türkçe Okunuşu:

Allahumme inni es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûri ma’rifetike ebeden. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hattâ tuhyiye minel imâni birahmetike yâ Erhamerrahimin.
Allahumme sellim dinena velâ teslüb vaktennez’i imanenâ velâ tusallit aleyna menlâ yerhamnâ, verzukna hayreddünya vel âhireti, inneke alâ külli şey’in kadîr, ve bil icâbeti cedîr.

Türkçe Anlamı:

Ey Allah’ım, Senden kalbimi marifet nuru ile ebedi olarak diriltmeni istiyorum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, istiyorum ki rahmetinle, beni imanla canlandırasın, zira sen merhamet edicilerin en merhametlisisin.
Ey Allah’ım, dinimizi sâlim kıl, imanımızı son demde selb etme. Bize merhameti olmayanları üzerimize musallat kılma. Bizi dünya ve ahiret rızıkları ile rızıklandır. Zira sen herşeye Kâdirsin. İcâbete de layıksın.

Açıklama:

Bu dûada imanın korunması istenmektedir. Çünkü imân, ovada yanan kandile benzer. Esen rüzgardan o kandili korumak şart olduğu gibi, imanımızı da öylece korumamız ve korunması için Allah’a yalvarmamız ve yukarıda ki duaya devam etmemiz lazımdır. Ancak bu vesile ile arzumuza kavuşmuş ve imanımızı korumuş oluruz.