Hz Muhammed’den Dua

Hz Muhammed’den Dua

Allâhümme’c‘al fî kalbî nûran ve fî lisânî nûran vece‘ale fî sem‘î nûran vece‘ale fî basarî nûran vece‘ale min halfî nûran

ve min emâmî nûran vece‘ale min fevkî nûran ve min tahtî nûran. Allâhümme a‘tınî nûran.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Kalbimi, dilimi, kulağımı, gözümü nurlandır. Önümü ve arkamı, altımı ve üstümü, her yanımı nûrunla aydınlat. Allâh’ım! Bana bir nûr ihsân et. (H.Şerîf, Ebû Dâvud)