Peygamberimizin Duası

Hz. Âişe (r.anhâ)’dan rivâyete göre, Nebî (s.a.v.) şöyle duâ ederdi:

Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’l-keseli ve’l-herami ve’l-me’semi ve’l-mağremi vemin fitneti’l-kabri ve azâbi’l-kabri ve min fitneti’n nâri ve azâbi’n-nâri ve min şerri fitneti’l-ğinâ ve e‘ûzü bike min fitneti’l-fakri ve e‘ûzu bike min fitneti’l-mesîhi’d-deccâli. Allâhümme’ğsil annî hatâya bimâi’s selci ve’l-beredi ve nakki kalbî mine’l-hatâyâ kemâ nakkayte’s sevbe‘l-ebyeda mine’d-denesi ve bâ‘id beynî ve beyne hatâya kemâ bâ‘adte beyne’l-meşriki ve’l-mağribi.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, günahtan, ödleklikten, kabir suâlinden ve kabir azâbından, zenginlik gurûrunun şerrinden, yoksulluk sefâletinden Sana sığınırım! Allâh’ım! Bir gözü silik Deccal’in şerrinden de Sana sığınırım. Allâh’ım! Günâhlarımın kirini kar ve buz suyu ile yıka, kalbimi de günâhlardan (beyaz elbiseyi kirden temizler gibi) pakla; benimle günâhlarımın arasını da doğu ile batı arası uzaklığı kadar kıl. (Tecrîd, 12. c., 348. s.)