Hz Muhammed’den Üç Önemli Uyarı

Hz Muhammed’den Üç Önemli Uyarı

Rasûlullâh AleyhisSelâm’ın üç konuda yaptığı önemli açıklamalar…

Birinci açıklaması “SABIR” konusunda…

Muâz bin Cebel (r.a.) naklediyor bize bu açıklamaları:

Rasûlullâh (s.a.v.) bir adamın “Allâh’ım senden SABIR isterim!.. ” diye dua ettiğini işitince hemen ekledi:

— Sen Allâh’tan BELÂ istedin!.. AFİYET iste!..

Bu çok önemli bir uyarı… Rasûlullâh AleyhisSelâm’ın bize işaret ettiği gerçek şu: Bir insan Allâh’tan SABIR istediği zaman, farkında olmadan demektir ki, “Bana belâ ver de sabredeyim”… İşte bunun için sabır istemeyi men ediyor Rasûl-ü Ekrem ve onun yerine “Afiyet iste” diyor!

Gelelim ikinci uyarıya…

Rasûlullâh (s.a.v.) gene bir adamın dua ettiğini duydu, adam şöyle diyordu:

“Yâ Zül’Celâli vel’İkrâm…”

Bunun üzerine Rasûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki:

— Sana icabet edildi… İste istediğini!

Burada da, dua sırasında, “Zül’Celâli vel’İkrâm” ismiyle duaya başlamanın faydasına işaret ediliyor ve bu kelimenin zikrinin getireceği faydalar konusunda uyarılıyoruz.

Ve üçüncü açıklama…

Rasûlullâh (s.a.v.) bir adamın dua ettiğini işitti ki adam şöyle diyordu:

“Allâh’ım, senden nimetin tamamını isterim!”

Sordular:

“Nedir nimetin tamamı ki?”

Adam cevap verdi:

Ben bir duada bulundum… Ve bu dua sebebiyle hayır beklerim... (nimet nasıl tamam olur bilemiyorum)

Açıkladı Rasûlullâh (s.a.v.):

— Nimetin tamam olması, cehennemden kurtuluş ve cennete giriştir!..

Umarım bu üç hususu iyi anlar, gereğini de ona göre yaşarız.

Ahmedhulusi ALLAH razı olsun…