Hz Yusuf’un Duası

Hz Yusuf’un Duası 

Hz Yusuf'un Duası

Yusuf (a.s.), kardeşleri tarafından kıskançlık sebebiyle bir kuyuya atılmış, burada yolcular tarafından bulunmuş, Mısır’a götürülüp satılmıştır. Çok güzel ve sevimli olan Hz. Yusuf’u Mısır Hazine bakanı almıştır. Bakanın evinde yaşarken bakanın eşi Zeliha, Hz. Yusuf’a ahlaksız teklifte bulunur. Yusuf Peygamber kabul etmeyince de kendisine iftira eder. (bk. Yûsuf, 12/4-57) Bunun üzerine hapse girmesi söz konusu olunca şöyle dua eder :

Hz Yusufun Duası 1 Arapça Okunuşu

 

Türkçe Okunuşu : “Rabbis-sicnü ehabbü ileyye mimmâ yed’ûnenî ileyhi ve illâ tasrif ‘annî keydehünne asbü ileyhinne ve ekümminel-câhilîn.

Anlamı : “Ey Rabbim! Zindan bana bunların davet ettikleri şeyden daha sevimlidir. Eğer Sen, bu kadınların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, ben onların sevdasına düşer, cahillerden olurum.” (Yûsuf, 12/33)

Hapisten kurtulup Mısır’a Hazine bakanı olunca şu duayı yapmıştır :

Türkçe Okunuşu: “Rabbi kad âteytenî minel-mülki ve ‘allemtenî min te’vîlil-ehâdîsi fâtıras-semâvâti vel-ardı ente veliyyî fiddünyâ vel-âhıreti teveffenî müslimevve elhıknî bissâlihîn.

Anlamı: “Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin, benim canımı müslüman olarak al ve beni sâlih kulların arasına kat!” (Yûsuf, 12/101)

Yusuf peygamberin duasında şu hususların öne çıktığını görüyoruz:

Allah’ın haram kıldığı bir fiili işlememek için hapse girmeyi göze alan Hz. Yusuf, haram fiilden ancak Allah’ın yardımı ile kurtulmanın mümkün olduğunu dile getiriyor ve bu konuda Allah’tan yardım istiyor. Allah da onu bu kötülükten koruyor. (Yûsuf, 12/24)

Mısır’da hazine bakanı olduktan sonra, Allah’ın kendisine verdiği mülkü ve ilmi itiraf ediyor, kendisinin velisi ve yardımcısı olduğunu dile getiriyor ve Allah’tan Müslüman olarak ölmeyi ve salihlerin arasına dahil etmesini istiyor.

Hz Yusufun Hayatı (Kısaca) :  Hz. Yusuf, hayatı kıssaların en güzeline konu olan peygamber… On bir yıldız, güneş ve ayı kendisine secde ederken gördüğü bir rüya ile başladı onun hikayesi. Kardeşleri tarafından kıskanıldı ve kuyuya atıldı önce. Kuyunun karanlığından kurtarıldı, Mısır’da bir saraya getirildi.

Büyüdü; güzel yüzlü, güzel ahlaklı bir delikanlı oldu. Sonra güzelliğine kapılan Züleyha’nın iftirasına uğradı, masum olmasına rağmen zindana atıldı, tekrar karanlıklara düştü.

Yokluğuna sabreden babası (Hz. Yakub) gibi o da başına gelenlerin hepsine sabır gösterdi. Rabbinin lütfuyla zindandan kurtulup Mısır’ın hazinelerinin başına getirildi.

Gün geldi, ona karanlık kuyuları reva gören kardeşleri yardımına muhtaç oldular. Hz. Yusuf onları asla kınamadı ve affetti. Sonrasında anne babasına (Hz. Yakup) kavuştu, bağrına bastı onları.

On bir kardeşi, annesi ve babası (Hz. Yakub) huzurunda saygıyla eğildiklerinde, Hz. Yusuf’un yıllar önceki rüyasının anlamı da ortaya çıktı.