imam Taberani’nin Tevhid Hakkındaki Duası

imam Taberani’nin Tevhid Hakkındaki Duası

Tevhit
Tevhit

Bu dua sabah namazından sonra, en az 10 defa okunmalıdır. Bilhassa namazlardan sonra okunması tavsiye edilmektedir. Cenab-ı Hakk’m lütfü keremi, kuvvet ve kudreti, yardım ve  merhameti bu mübarek dua ile istenmelidir. Hülasa her duanın ayrı ayrı özelliği vardır. Ve her duayı okumak için belirli zamanı vardır. Onu takip etmek yerinde bir harekettir.

Türkçe Okunuşu:

Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.
Lâ ilâhe illallâhü velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Türkçe Anlamı:

Allah’ıan başka ilâh yoktur. Tektir, şerîki yoktur. Hamd O’na mahsustur. O her şeye kadirdir. Mülk O’nundur.
Allah ‘dan başka ilâh yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Aliy ve Azîm olan Allah’a mahsustur.