iman islam ve ihlas Duası

iman islam ve ihlas Duası 

Çok Mühim ihlas duası
Çok Mühim ihlas duası

Bu dua hem iman, hem islâm ve hem de ihlas duasıdır. Bunda bir çok tesirler mevcuttur. Merhum Gümüşhaneli Ahmed Ziyâüddin Efendi bu dua­ları böylece sıralamış, hangisi ne için okunacağını ayırmıştır.

Türkçe Okunuşu:

Asbahnâ alâ fıtretil islâmi ve alâ kelimetil ihlâsi ve alâ dini nebiyyinâ Muhammedin sallallahû aleyhi ve selleme ve alâ milleti ebîhi İbrahime aleyhissalâtü vesselâmü, hanifen vemâ ene minel müşrikine.

Türkçe Anlamı:

Allah ‘ım, bizi islâm fıtratı (yaratılışı), ihlâs kelimesi ve Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) dini üzerine sabahlat. Muhammed (s.a.s.) üzerine Allah rahmet eyler, babası İbrahim ‘in (a.s.) üzerine de rahmet eyler. İbrahim (a.s.), Halis oldum ve müşriklerden uzağım, demiştir.