imanla Ölmek için Sabah Akşam Okunacak Dua

imanla Ölmek için Sabah Akşam Okunacak Dua 

Sabah Akşam Okunacak Dua
Sabah Akşam Okunacak Dua

imanla ölmek için bu duayı akşam sabah okumak icap eder. Çünkü insanın en büyük saadeti imanla ölmektir. En büyük devlet iman devletidir. Para dünyada insanın sermayesi olduğu gibi, iman da ahiretimizin sermayesidir. Hele insanın son nefesi çok mühimdir. Kelime-i şehadetle ölmek, imanı muhafaza ederek emaneti sağlam olarak Hakka teslim etmek ne büyük bir mürüvvet ve ne mutlu bir devlettir.
En büyük sermaye imandır, işte bu duayı devamlı okuyan insan, Allah’ın emri ile imanla çene kapatacaktır. Allah cümlemize, iman nasip eylesin, amin.

Türkçe Okunuşu:

Allâhumme innî es’elüke hayrel mes ‘ele ti ve hayredduâi ve hayrennecâhi ve hayrel ameli ve heyressevabi, ve hayrel hayati ve hayrel memati ve sebbitnî ve sakkil mevâzînî ve hakkik imanî verfeğ derecetî ve takabbel salâtî, vağfir hatîetî. Ves es’elükedderecâtil ulâ minel cenneti, âmin.
Allâhumme innî es’elüke fevâtıhel hayri ve havâtımehu ve cevamiahu ve evvelehu ve âhirehu ve zâhirehu ve bâtinehu, vedderecâtil ulâ minel cenneti. Allâhumme innî es’elüke en tübârike lî fî sem’i ve fî basarî, ve fî ruhî ve fî halkî ve fî hulugi ve fî mahyâye ve fî memâtî ve fî amelî. Allâhumme ve takabbel hasenâtî ve es’elükel ulâ minel cenneti.