iman Tazelemek için Etkili ve Sırlı Dua

iman Tazelemek için Etkili ve Sırlı Dua

iman Tazelemek için Etkili ve Sırlı Dua 

İman tazeleme duası çok önemli bir duâdır . Akşam sabah bu duâya devam edilmelidir. Allah’ın bütün düsturlarına kesinlikle inanmak üzerimize farzdır. Her cuma akşamları , bu duâya devam etmek lazımdır. imanlı insanın devamlı okuyacağı duâ budur . Ağza, buruna veya kafaya küfür söylenirse, hemen arkasından şu yukarıdaki duâyı en az üç defa okumak gereklidir. İnsana manevi bir yardımcıdır. Büyüklerimiz ve bilginlerimiz bu yolu takip eylemişlerdir. Aksi halde hatalara düşmek ve bir daha bu hatalardan kurtulmamak mümkündür . Hz. Peygamberimiz bize bu hususta çok tavsiyelerde bulunmuştur.

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahim,
Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri veI ba’si ba’del mevti ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâla vel hisâbu vel mizânu vel cennetti ven-nâru  hakkun küllüha. Vallâhu teâla vâhidün lâ min tarikil adedi velâkin min tarikin ennehu lâ şerike lehu lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu küfüven ahadün.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.
Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, öldükten sonra dirilmeye inandım. Kadere, hayır ve şerrin Allah tarafından olduğuna; hisab, mizan,cennet ve cehennemin hak olduğuna inandım ve imana getirdim. Allah Teâlâ tektir, ortağı da yoktur, doğurmadı ve doğurulmadı ve O’na hiçbir şey eş olmadı.