iş Bulmak işe Girmek için işsizlik Duası

iş Bulmak işe Girmek için işsizlik Duası 

 

Ya Allahû Ya Allahû Ya Allah Ya Ahedû Ya Ahedû Ya Ahed Ya Vahidû Ya Vahidû Ya Vahid Ûrzûgni minhüm şeyen ve in hüm ebev 

cübbeli Ahmet Hoca