Ticaret ve Ziraat ile Uğraşanlar için Bereket Duası

Ticaret ve Ziraat ile Uğraşanlar için Bereket Duası 

Enes b. Malik (r.a), Resûlullah (s.a.s.)’ın, (ziraat ve ticaretle
iştigal eden) Medineliler için şöyle dua ettiğini bildirmiştir:
Allâhümme bârik lehüm fî mikyâlihim ve
bârik lehüm fî sâ’ıhim ve müddihim.” 
Anlamı: “Allah’ım! Onların ölçülerini, tartılarını, her
türlü ticari iş ve işlemlerini mübarek ve bereketli eyle!”
Allah’a hamd ve Resûlullah’a salât ve selâm getirdikten
sonra, şu şekilde de dualar edebiliriz:
“Ya Rabbi! Kazancımıza bereket ihsan eyle, helâlinden
en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp kazanabilmeyi nasip
eyle!
Ya Rabbi! Elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden,
senin razı olacağın yerlerde kendimiz, ailemiz ve insanlık
için en hayırlı bir şekilde değerlendirebilmeyi nasip
eyle!
Ya Rabbi! Menkul ve gayri menkûllerimizi, işyerimizi,
malımızı, canımızı her türlü afetten, yangından, soygundan
ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle!
Allah’ım! Bizlere kazançta helâl bilinci ve kul hakkı
duyarlılığı ihsan eyle! Özellikle malımızı, servetimizi, canımızı
rızana uygun olarak değerlendirip, bunlarla ebedî
mutluluk olan ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi bizlere
müyesser eyle!”