işinde Başarılı Olmak, Yükselmek ve Mevki Sahibi Olmak için Esma

işinde Başarılı Olmak, Yükselmek ve Mevki Sahibi Olmak için Esma 

işinde Başarılı Olmak, Yükselmek ve Mevki Sahibi Olmak için Esma
işinde Başarılı Olmak, Yükselmek ve Mevki Sahibi Olmak için Esma

Er-Rafi: Yükselten ve aşağıdan yukarıya çıkaran manalarına gelir.

Cenab-ı Hak Rafi’dir. Dilediğini nasıl aşağılara indiriyor ve zelil ediyorsa, dilediğini de yükseltir ve aziz eder. Bir padişahı köle yapabileceği gibi, bir köleyi de sultanlık tahtına oturtabilir.

Cenab-ı Mevla, bu ism-i şerifiyle müminlerin cennetteki derecelerini yükseltir. Onları hem dünyada hem de ahirette kendisine yakın eder. Hafid ismi ile zalimleri alçalttığı gibi, Rafi ismi ile de müminleri ve salihleri yükseltir, onları yüce makamlara ulaştırır.

Devletler de bu ismin tecellisi ile büyür ve diğer devletlere üstünlük kazanır. İşte bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu da bu isme ayna olarak yükselmiş ve diğer devletlere hâkim olmuştur. Daha sonra da İsm-i Hâfid’in tecellisiyle yukarıdan aşağıya indirilmiştir.

Asr-ı saadet ve ondan sonra gelen Hülefa-i Raşidin devri de bu isme mazhar olmuş ve o asrın Müslümanları bütün din ve devletlere üstün gelerek galip olmuştur. İşte bu da İsm-i Râfi’nin bir tecellisidir.

 

Devletlerde tecelli eden Râfi ismi, devlet yöneticilerinde de tecelli etmiş ve bir kısmı bu ismin tecellisine mazhar olarak yıllarca ülkelerini yönetmiştir. Demek sultanlar ve devlet reisleri, bu ismin tecellisi ile o makamlara oturmuşlardır. Tabi bir vakit sonra bu isim yerini El-Hâfid ismine bırakmış ve iş başında olan devlet reisleri makamlarından alaşağı edilmişlerdir.

Şimdi de bu ism-i şerifin âlemdeki diğer bazı tecellilerini görelim:

Semanın yükseltilmesi, kuşların uçması, ağaçların yükselmesi, bir uçağın havalanması, gemilerin denizde batmaması ve suyun üzerinde yüzmesi, bir yöneticinin makam ve mevki kazanması, başarısız bir öğrencinin başarıyı yakalaması, fakir bir kimsenin zengin olması, bir hastanın iyileşip sağlığına kavuşması, zayıf bir kişinin güçlü ve kuvvetli bir hale gelmesi gibi bütün yükselmeler ve aşağıdan yukarıya çıkmalarda Râfi ismi tecelli eder.

 

Bu isim manevi olarak da şöyle tecelli eder:

Meleklerin semaya yükselmeleri, bir kâfirin Müslüman olması, namaz kılmayan birisinin namaza başlaması, ruhların bedenden ayrılıp gökyüzüne yükselmesi, bir kulun işlemiş olduğu salih ameller sebebiyle manevi mertebelerde yükselmesi ve kişinin esfel-i safilinden ahsen-i takvim sırrına yükselmesi gibi birçok hadisedeRâfi ismi tecelli eder. Peygamber Efendimiz (sav)’in en büyük mucizelerinden biri olan Miraç hadisesi de bu ismin tecellisi ile olmuştur. Rabbimiz bizleri de Râfi isminin bu manevi tecellilerine mazhar eylesin!

Bu isim dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek ve Müslüman olarak ölenler cennete girerek orada yükseleceklerdir. İşte bu, Er-Râfi isminin belki de en büyük tecellisidir!

 

Bu ismin tecellisi karşısında kula düşen vazifeler ise şunlardır:

1. Eğer kendisi Er-Râfi ismine mazhar olarak yükseltilmiş ise, evvela bunun sebebinin kendi yeteneği değil, Allah’ın rahmeti olduğunu bilmeli ve kendisini yükselten Cenab-ı Mevla’ya hamd ve şükür ederek, oradan düşmesine sebep olacak amellerden son derece kaçınmalıdır. Sözün özü Karun gibi olmamalı ve “Ben bunu kendi katımdaki bir ilim ile kazandım.” diyerek nimeti kendisine isnad etmemelidir.

2. Bilmelidir ki, bu dünya bir imtihan dünyasıdır. İmtihan ise bazen sabırla ve bazen de şükürle olmaktadır. Onun yükselmesi de şükürle bir imtihandır. Kişi bunu bilmeli, gurur ve övünmek yerine şükrü kendisine ayrılmaz bir refik yapmalıdır.

3. Er-Rafi isminin tecellisiyle yükselen kavimlere, aziz olan sultanlara, makam, mevki, şan ve şöhret verilmiş insanlara gıpta ve hased etmemelidir. Onlara verilen bu nimetlerin sadece imtihan için verildiğini düşünerek, o nimetlerin kendisine verilmesini, imtihanı kaybetmek endişesinden dolayı talep etmemelidir. Gıpta edeceği tek şey, uhrevi ameller ve Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazandıracak ameller olmalıdır.

 

Ebced değeri ve zikir saati: 

Ya Rafi

Bu mübarek ismin zikri (351adettir. Zikir saati Güneş, günü Pazardır.

Özellikleri ve bazı faydaları:

  • Bu ismi belirtilen miktarda saatinde ve zamanında okumaya devam eden kimse, istediğinin gönlünü kendine bağlar.
    Bu ismin ve terkibinin müthiş bir tesir gücü vardır. Dünya ve ahiret derecelerini yükseltmek isteyenler, halk arasında sevilip sayılmak , şeref ve itibar görmek ve yücelmek, Allah tarafından sevilmek isteyenler bu mübarek ismin etkisiyle istediklerine ulaşabilirler.
  • Bu ismin zikrine devam edip vird edinenlerin gam,kasavet ve kederi kalkar.
  • Bir yere rüzgar estirmek için bu ismin tertibine başvurulur. Rüzgar ne taraftan eserse , tertibi yapan kimse  o tarafa arkasını döner. Çokça tecrübe edilmiştir.
  • Zulmünden korkulan bir kimsenin huzuruna girmeden önce 70 kere okuyan kimse, o zalimin zulmünden emin olur.
  • Saldırı ve malının gasp edilmesinden korkan kimse 70 kere okursa korunur.
  • Gece yarısı 351 defa okuyan kimse, gönül rahatlığına ulaşır. İşlerinde kolaylık görür. Zenginleşir. İsteğine kavuşur.
  • Kısacası her türlü işte başarılı olmak, makam ve mevkide yükselmek, şeref ve itibar sahibi olmak isteyenlere , bu ismin zikrine devam etmelidirler.

Kaynak:Dr Arif Arslan(Allahın isimlerinin sırları) alıntıdır…