Makam ve Mevki Sahibi olmak için Okunacak Esma

Makam ve Mevki Sahibi olmak için Okunacak Esma 

Makam ve Mevki Sahibi olmak için Okunacak Esma
Makam ve Mevki Sahibi olmak için Okunacak Esma

Yâ Müteâlî Yâ Allah” 

Bu ismi şerif, günde 551 kez zikredildiğinde istediği mevkiye gelmek için ve yücelmek için vesile olacaktır.

Ya Müteali ismini devamlı zikreden kişi salaha erdiği gibi, her bakımdan güçlenir ve kuvvetlenir Bunun yanı sıra makam ve mevkisi de yükselir, istekleri geri çevrilmez.

EL-MÜTEALİ

Aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, eksikliklerden münezzeh yani uzak olan manalarına gelmektedir. O, her türlü noksanlık, eksiklik, acizlik, hata ve kusurdan münezzehtir.

 

 عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَب۪يرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾    

Allamel guyubi veşşehadetil kebiyrul müteali

Allah görülmeyeni de bilir, görüneni de, Büyüktür ve yücelerden yücedir.’’ (Ra’d,9)

Allah’ın yüceliğinin üstünde hiçbir yücelik olamaz. O, her yüksek makamın daha üstündedir.

O, ilimde, kudrette, hayatta, cömertlikte, merhamette ve diğer bütün sıfatlarında kusursuz olduğu gibi yücelikte de kusursuzdur. Her şey, O’nun kudreti ve iktidarı altındadır… 

İyi bir makam sahibi olmak, herkes tarafından sevilip sayılmak için okunacak dua : Her vakit namazından sonra 232 kere  Ya Kebir okunmalıdır…

El-Kebîr (c.c.) esmasının manası : Her hususta pek büyük, Kibriya (büyüklük, ululuk) sahibi. Büyüklüğünü ancak kendisi bilen ve büyüklüğü hiçbir varlıkta bulunmayan…