istihare Duası ve Namazı

istihare Duası ve Namazı

Yapılacak herhangi bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak için istihare yapılır. İstihare namazı iki rekattır. Namaz bittikten sonra istihare duası okunur. Abdestli olarak kıbleye karşı yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görülürse hayırlıdır. Siyah veya kırmızı görülürse o işin iyi gelmeyeceğine işaret olarak şerdir. İstihare icabında 3 veya 7 kere tekrarlanabilir.

“Allahümme innî estehîruke biilmike, ve estakdiruke bikudretike,ve es’elüke min fadlikelazîm Feinneke takdiru ve lâ ekdiru ve tâ’lemü ve lâ a’lemü ve ente allâmül guyûp. Allâhümme in küne tâ’lemü enne hâzelemre hayrum lîfî dîni ve meâşî ve âkibet-i emri ve âcil-i emrî ve âcilihi Fakdirhü li ve yessirhü lî sümme bârik lî fîhi. Ve in künte tâlemü enne hâzel emre şerrun lîfı dîni ve meâşî ve âkıbet-i emri ve âcili emrî ve âcilihî fasrifhü annîvasrifnî anhü vakdir liyel hayre haysü kâne sümme erdmî bihî” 

Manası: “Ey Allah’ım! İlminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle muvaffak kılmanı ister ve büyük fazlını dilerim. Çünkü Sen kadirsin, ben kâdir değilim. Sen bilirsin ben bilmem. Sen bütün gizli işleri olduğu gibi bilirsin. İlahî! Eğer şu işim benim din ve dünyam için hayırlı ise bunu yap¬maya bana kudret ver ve işimi kolaylaştır. Sonra beni bun¬da mübarek kıl. Eğer bu iş benim din ve dünyam ve bütün işlerim için şer ise beni o işten vazgeçir ve beni uzaklaştır, Allah’ım! 

Cabir (r.a.)’dan rivayet edilmiştir:

Rasulü Ekrem, Kur’an’dan bir sure anlatır gibi bütün işlerde bize istihareyi öğretir ve şöyle buyururdu:

“Sizden biriniz bir işe niyet ettiği zaman, farzdan ayrı olarak iki rekat namaz kılsın, namazın sonunda (bu duayı) okusun ve isteyeceği şeyi söylesin.”