Günde 100 Kere Okumaya Devam Edenin Günahları Af Olunur

Günde 100 Kere Okumaya Devam Edenin Günahları Af Olunur

Günahların Affı İçin Dua Okunuşu: “Sübhânallâhi ve bi-hamdih”

Buhâri ve Müslim’in, Ebû Hureyre (R.A.)dan rivayet ettiği diğer bir Hadis-i Şerifde de:

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyuruyor: “Kim ki, her gün yüz kere (Sübhânallâhi ve bi hamdih) teşbihini (duasını) okursa, günahları deniz köpüğü kadar dahi olsa silinir (affolunur).”

Demek ki, bir kimse yüz kere bu bir kelimelik duâyı okuyor, Cenâb-ı Hak o kulunun denizin köpükleri kadar çok olan günahlarım affediyor.