Kabristana ( Mezarlığa) Girince Okunması Gereken Dua

Kabristana ( Mezarlığa) Girince Okunması Gereken Dua

 KABRİSTANA GİRİNCE SELAM VE DUA

Kabirleri ziyaret etmek kadın ve erkeğe mendup tur. Resulüllah (s.a.v.): “Kabir ziyareti size ahireti hatırlatır.” buyurmuştur. Kabristana girince şöyle selam verilir:

Esselâmü aleyküm ehled diyâri minei mü’minîne vel müslimîn* Ve innâ inşâellâhü biküm lâhıkûn* Es’elül- lâhe lî ve lekümül âfiyeh*

Kabristana girince okunacak dua Manası: “Ey mü’min ve müslüman diyarının aha¬lisi! Allah’ın selamı üzerinize olsun! İnşaallah biz de sîzlere kavuşacağız. Allah’tan bana ve sizlere afiyetler vermesini istiyorum.”

Kabristana girince okunacak dua

Kabirleri ziyaret eden kimselerin Yâsîn Suresi’ni okuması müstehaptır. Ziyaret anında kabirleri çiğnememelidir. Ayakta ziyaret etmelidir. Bunun böyle olması sünnettir. Selamdan sonra üç İhlas, bir Fatiha okumalı; orada yatanların ruhlarına bağışlamalı, sonra da şöyle dua etmelidir:

Allâhümme rabbe hâzihil ecsâdil bâliyeti vel ızâmin nehırati haracet mined dün/â ve hiye bike mü’- mineh* Fe bellığ ileyhâ ravhan minke ve selâmen minnâ* Allâhümme ravvıh ervâhahüm bi ravhı lâ ilâhe illellâhü ve nevvir kubûrahüm bi nûri muhammedin rasûlillâh*

“Her kim mezarlığa girince bu selamı okursa, Allah Teala o kimsenin amel defterine Adem Aleyhisselam’- dan kıyamete kadar gelmiş ve gelecek mü’minlerin adedi kadar sevap yazar.” (Mustatraf)

Kabirlerin üzerine oturmak, uyumak, kabirleri çiğnemek ve kirletmek dinen yasaktır.