Kardeşlerin Arasını Düzeltmek için Etkili Dua

Kardeşlerin Arasını Düzeltmek için Etkili Dua

Evlatları arasında ki kardeş kavgasını yok etmek isteyen anne babalar yada bizzat kardeşlerin kendileri aşağıda yazılan okumayı ihlaslı bir şekilde ifa ederlerse kısa zamanda olumlu sonuç alacaklardır inşallah…

Va’tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku vezküru ni’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı’metihi ihvana ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihi lealleküm tehtedun

ayeti kerimesi kardeşlerin yüzlerine karşı 21 defa okunarak 7 gün boyunca buna devam edilir yüzlerine okunma imkanı yok ise; yedikleri yemek yada içtikleri su üzerine okunarak yapılır..