Kaybolan Bir Şeyi Bulmak Okunan Etkili Dua – Kayıp Duası

Kaybolan Bir Şeyi Bulmak Okunan Etkili Dua – Kayıp Duası 

Kayıp Duası
Kayıp Duası

Kaybolan eşyaları bulmak için salavat-ı şerife, Ayetel Kürsi ve Duha suresini zikretmek oldukça faydalıdır. Ayrıca eşyayı ararken devamlı “Suphanallah” demek oldukça faydalıdır. Bunların yanında okuyabileceğiniz pek çok dua bulunmaktadır.

Kayıp duaları     

Ya cami’annasi liyevmin la raybe fihi İnnallahe la yuhliful mi’ad icma beyni ve beyne çalınan ya da kaybolan bir şeyi bulmak için bu dua her gün 25 defa okunmalıdır. Kayıp olan şeyi bulana kadar okuma devam etmelidir. Okunan duanın sonunda kaybedilen şeyin adı zikredilmelidir.

Bir şeyi kaybolan ya da çalınan kişi, her gün iki rekat namaz kılarak selamdan sonra,Allahümme ya Hadi ve ya Rabbe’d dalleti, erdid aleyye dalleti biizzetike ve sultanike feinneha min fadlike ve ataike.” duasını okuyarak, kaybolan şeyini bulana kadar devam etmelidir.

Ellezine kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm imana ve kalu hasbünellahü ve ni’mel vekil Kaybolan eşyası olan kişiler bu duayı 7 defa okumalı ardından, 450 defa “Hasbünellahü ve ni’mel vekil” zikretmelidir.

Allahümme rabbe’d dalleti ve hadiye’d dalleti, rudde aleyye dalleti bi kudretike ve sultanike. Fe in-neha min fadlike ve ataike.” Meali, “Ey kaybolanların Rabbi, kaybolanları ve yolunu kaybetmiş olanların kılavuzu Allah’ım! Kudretinin ve saltanatının hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade et. Bu senin fazl ve keremindendir.” Bir eşyasını kaybedenler bu duayı okumalıdır. Duanın sonunda kaybedilen eşyanın ismi söylenmelidir.

Ve indehü mefatih ul-gaybi la ye’lemuha illa hüve ve ye’lemu ma fi’berri ve’l behri ve ma tesgutu min veragatin illa ye’lemuha ve la habbetin fi zulumat il-arzi ve la retbin ve la yabisin illa fi kitabin nubin.” Herhangi bir eşyasını kaybetmiş olan bir kişi önce bu ayeti okumalıdır. Ardından bu duayı okuyarak, Allah’tan yardım istemelidir. Ellahumme inneke tehdi min’ez zalalatei ve tunci min’el ema ve tereddu’z zalate fe salli ala Muhammedin ve Al-i Muhammedin veğfir li rudde zalleti ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sellim.” İnşallah Allah’ın izniyle kaybedilen eşya bulunacaktır.

Rabbena inneke ya camiannasi li yevmin la reybe fihiMeali, “Ey hakkında şüphe duyulmayan, bir günde insanları toplayan yüce Allah, beni kaybettiğim şeyle buluştur. Bu dua oldukça tesirlidir. İnşallah Allah sizi de kaybettiğiniz şeyle bir araya getirecektir.

Kaybettiği önem verdiği bir eşyasını bulamayan bir kişi 119 defa “Ya Hafiyz” esmasını çektikten sonra 119 defa şu duayı okumalıdır. İnneha’in tekü miskale habbetin min hardelin fetekün fi sahretin ev fissemavati ev fil ardı yeti binallahü İnnallahe latıyfün habiyrün.” Bu duayı edenler kaybolan eşyalarını Allah’ın izniyle bulacaktır.