Muaz ibni Cebel’in Yaptığı Etkili Dua

Muaz ibni Cebel’in Yaptığı Etkili Dua

Bu dua çok takdire şayandır. Ashabı kiramdan Muaz ibni Cebel, bu duâya geceli gündüzlü devam etmiştir ve bizlere de devam etmemizi tavsiyede bulunmuştur. Bu duâda Hakka sığınmak, O‘na bağlanmak, O’na dayanmak vardır. Ayrıca tevhid hakkında geniş manalar vardır, ihlas süresindeki sıfatlar bu duada mevcuttur.

Bu duanın önemi hakkında bir çok hadis-i şerifler ittifak halindedir. Bilhassa bu duanın yangın ve zelzele anında yapılması çok makbuldür. Ayrıca rüzgar şiddetli estiği zaman yine bu dua okunur. Hastalara şifa için ve daha bir çok sıkıntılar için de okunur.

Türkçe Okunuşu:

Yâ Zelcelâli vel ikrâm, yâ Erhamerrâhimîn. Teveccehtü ileyke. Allâhumme innî esfelüke bienneke entellâhü lâ ilâhe illâ entel vâhidül ahadül ferdüssamedüllezî lem yelid velem yûled velem yekûn lehü küfüven ahadün.

Türkçe Anlamı:

Ey celâl ve ikram sahibi. Ey Erhamerrâhimîn. Sana teveccüh ettim. Senden isterim, Çünkü Sen Allah’sın. Senden başka ilâh yoktur, ancak Sen varsın, teksin, Samedsin.