Kendi Kendine Vesvese Yapanların Okuyacağı Dua

Kendi Kendine Vesvese Yapanların Okuyacağı Dua

Âmennâ billahi ve bi rusülih* (3 defa)

Manası:

“Allah Teala’ya ve O’nun peygamberlerine inandık, iman ettik.”

Rasulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor:

“Kendinde vesvese hisseden kimse bu duayı üç defa okusun. Mutlaka vesvese ondan uzaklaşır.”

Hüvel evvelü vel âhıru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şey’in alîm*

Manası:

“O’dur evvel ü âhır ve zahir u bâtın’dır ve O her şeyi bilendir.”

“Kendinde şüphe ve vesveseden bir şey hisseder¬sen bu ayet-i kerimeyi oku.”