Çocukları Cinden Şeytandan Korumak için Okunacak Dua

Çocukları Cinden Şeytandan Korumak için Okunacak Dua

Çocukları Cinden Şeytandan Korumak için Okunacak Dua

Üıyzüke bi kelimâtillâhit tâmmeti min külli şeytanin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmeh*

“Rasulü Ekrem (s.a.v.), Haşan ve Hüseyin (r.a.)’a bu duayı okuyarak:

“Sizi bütün şeytanların, zehirli mahlukâtın ve nazarı isabet eden bütün gözlerin şerrinden Cenabı Ecelli A’lâ’nın noksansız kelimelerine, İsm-i A’zam’ına sığındırırım. ” buyururdu.