Kesinlikle Çok Etkili Zihin Açıcı Dua

Kesinlikle Çok Etkili Zihin Açıcı Dua

Kesinlikle Çok Etkili Zihin Açıcı Dua 

Zihin açıcı duayı diğer dualardan ayıran en önemli husus bizzat Kuran ayetlerine dayanmasıdır.

Dua esasında üç ayrı kutsi lafzın bir araya gelmesi ile okunmaktadır. Yani dua kendi içinde üç ayrı kaynaktan oluşmaktadır.Bu lafızlar sırayla şunlardır:
 
İlk önce mukaddime hükmünde besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Zaten hayırlı her işe besmele ve Fatiha suresi ile başlamak müminlere tavsiye edilen müspet davranışlardandır.
Ardından duanın niyet bölümü olan Arapça lafızlar söylenir.
Son olarak Ta-ha suresinin 25-28. ayeti kerimeleri okunur.
Verilen bu sıra gözetildiğinde zihin açıcı duanın sözleri tam olarak şöyle olmaktadır:
 

Zihin açıcı duanın sözleri

 
İlk önce mukaddime mahiyetinde okunacak olan Fatiha suresinin okunuşu
 
Bismillahirrahmânirrahîm.

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
Errahmânir’rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
İhdinessırâtel müstakîm
Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn 
 
 
 
Fatiha suresinden sonra niyet anlamında okunan Arapça niyaz
 
 
Allahümme rabbizitni ilmen ve fehmen ve imanen.” 
 

Son olarak okunan Ta-ha suresinin 25-28. ayeti kerimeleri
 
 
Kâle rabbişrah lî sadrî.Ve yessir lî emrî. Vahlul ukdeten min lisânî.Yefkahû kavlî.
 
Dua edilirken önce besmeleyi şerif çekilir ve ardından bu üç bölüm ara vermeden peş peşe okunur. Duanın bu şekilde bir defa okunması yeterlidir. Ancak kişi isterse aynı sırayı gözeterek duayı üç defa art arda da okuyabilir. Zira önem atfedilen duaları üç defa okunmak Hz. Peygamberin de sıkça tercih ettiği bir uygulamadır.
 
Fatiha suresinin meali
 
“Bismillahirrahmânirrahîm. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.”
 
Arapça niyet kısmının meali
 
“Allah’ım! Zihnimi aç, ilmimi arttır, fehmimi aç, imanımı genişlet.”
 
Ta-ha suresinin 25-28. ayeti kerimelerinin meali
 
“Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır.Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.” (Ta-ha 25-28)
 
 
Zihin açıcı dua, Kuran ayetlerine dayanan bir dua olduğundan abdest alınarak niyaz edilmelidir. Abdestsiz dualar İslam ulemasınca makbul kabul edilmemektedir. Abdest hem bedensel bir temizlik hem de ruhi bir arınmadır ve pek çok fazileti vardır.
 
Zihin açıcı duanın en makbul kabul edildiği vakitler sabah namazı sonrası ile yatsı namazı sonrasıdır. Önemli sınavların veya güç işlerin hemen öncesinde de bu dua okunursa inşallah olumlu sonuçların alınmasına vesile olacaktır.
 
Duanın tüm kısımlarının ezberlenerek okunması mümkün olamıyorsa yazılı bir metinden okuyarak da dua, niyaz edilebilir. Bu konuda bir mahzur yoktur.
 
Zihin açıcı dua, kişinin bizzat kendisi tarafından niyaz edilebileceği gibi kişinin bir yakını tarafından da okunabilir. Anne-babaların ve eşlerin bu duayı vekaleten okumaları da mümkündür.
 
Burada tüm lafızlarını verdiğimiz zihin açıcı duanın tesirini artırmak üzere kimi alimler dua bittikten sonra Fetih suresinin okunmasının da etkili olduğunu beyan etmektedir. Kimi alimler ise dua öncesinde 4 rekat nafile namazının icabeti artırdığını buyurmuştur.