Kötülerin Şerrinden Korunmak için Dua

İnsan ne kadar iyi olursa olsun, mutlaka bir yerde nefsi zayıf düşerek şeytanın şerrine ortak olmaktadır. Aslında kötülerin şerrinden korunmak dünya üzerinde yaşayan iyi insanlar için bir sınavdır.

Bazen bu sınavı başarı ile geçerken, bazen de şeytanın vermiş olduğu vesvese sayesinde karşıdaki insana kötülük yapabilmektedir. Bu durumda insanoğlunun her zaman daha sabırlı olması ve Cenabı Hakka sığınması gerekmektedir. Hayatımızın zor olması özellikle hiç bir sebebi yok iken kötü duygusu olan ve kötülük yapan kimseler neden olmaktadır. Bu kötü insanlar en çok iftira atanlar ve dedikodu yapan insanlardır.

Bunların yanı sıra sapıklar, katiller, hırsızlar ve kıskanç insanlarda kötülük yapmaktadır. Bizler kötülerin şerrinden korunmak ve Allah’a sığınmak için dua etmeliyiz. Kötülerin şerrinden korunmak için “Kureyş suresini” her gün yedi kere okumak bu kötü duygulu, iftiracı, kıskanç ve dedikoducu olan insanların şerrinden bizleri korumaktadır. Kötülerin şerrinden korunmak için okunacak dualar arasında “Hasbünallahu ve nimel vekil” sıkça okunmalıdır. Anlamı ise, Cenabı Hak bize yeter, o ki en güzel vekildir.

Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Kureyş Suresi,

Li iylaafi kurayşin ilaafihim rihleteş şitaaai vessayf, Fel ya’büdüü rabbehaazel beyt. Ellezii et’amehüm min cuuın ve amene hüm min havf.


Anlamı, Allah’ım Kureyş kabilesinde kolaylaştırdığı gibi, hem yaz hem de kış yolculuklarında onlara yardım ederek kolaylaştıran, bu evin sahibine kulluk etsinler ki, onlar kendilerini açlıktan doyuranı ve diğer tehlikelere karşı koruyan Allah’a emin kıl.

Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, 

Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim, ve neuzü bike min şürurihim.


Anlamı, Rabbim! Kötülerin hakkından sadece sen gelirsin ve bizler onların şerrinden sana sığınıyoruz.

  • Peygamber Efendimiz (SAV) kötülerin şerrinden korunmak için bu duayı okumayı tavsiye etmiştir.

Dua, La ilahe illalahü’l-halimü’l-hakim. Subhane’llahi rabbi’s-semavati’s-seb’l ve rabbi’l-arşi’l azim. La ilahe illa ente, azze caruke ve celle senaüke.

Anlamı, kullarına hem hikmet ile hem de yumuşak davranan başka bir ilah yoktur. Büyük arşın ve yedi göklerin tek sahibi olan Allah’a tenzih ederim. Rabbim! senden başka hiç bir ilah yoktur. Her zaman sana yakın olan kulların şereflenir, çünkü Rabbimin şanı çok yücedir.