Zalimin Zulmünden Kurtulmak için Dua ve Esmalar

Zalimin Zulmünden Kurtulmak için Dua ve Esmalar

Bir zalimin zulmünden şikayetçi iseniz ve bu zulümden bir an evvel kurtulabilmek istiyorsanız ilk sığınılacak merci tabii ki Müntekıym ismi şerifinin sahibi olan yüce Rabbimizdir.

Eğer ona sığınıp bizi bu zalimin şerrinden koruması ve bizim intikamımızı alması için edersek elbetteki o yarattığı kulunu koruyup kollayacaktır . Biz yeter ki ondan istemesini bilelim.

1- Zulmünden korktuğunuz kişinin yüzüne 51 defa besmele- i şerifeyi çekip üflerseniz Allah’ın izni ile size zarar veremez .

2- Kim Ahkaf suresini yazıp başına bağladığı veya taktığı şeyin altında taşırsa ona hiçbir zalim , dolandırıcı ve sahtekar zarar veremez.

3- Zalimin yüzüne karşı 10 defa Ya Tevvab okunup üflenirse hiçbir şey yapamaz .

4- Haftada bir Salı geceleri her defasında besmele çekerek 914 Fatiha okunur. Her fatihadan sonra Amin demeden evvel ” Ya Kabız hallisni min şerri filan ” amin der . Gerekirse bunu 3 defa tekrarlar . Kısa zamanda o zalimin elinden kurtulur.