Kulak Çınlaması için Okunacak Dua

Alimler Kulak Çınlamasını uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere ayırmışlar, hayır ve şer-den neye delâlet ettiğini beyan etmişler ve bildirmişlerdir. Her ne zaman olursa olsun kulağı çınlayan kişi derhal;

(Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme innî es’elüke küllelhayri ve eûzû bike min küllişşerri.) Demek lazımdır demişler.

ذَكَرَ اللهُ بِخَيْرٍ مَنْ ذَكَرَنيِ بِخَيْرٍ

Okunuşuzekerallâhü bi-hayrin men zekeranî bi-hayrin’

Manası  Beni hayırla ananı, Allah’da hayırla ansın.

 

Pazar günü: Kulağı çınlayan kimse büyüklerden fayda görür.

Pazar gecesi: Kulak çınlaması büyük bir sevince, büyük bir sürura, delalet eder.

Pazartesi günü: Kulağı çınlayan kimse yolculuğa gider ve az-çok eline mal geçer.

Pazartesi gecesi: Kulak çınlar ise,keder, ağrı, sızı ve meşakkate işarettir.

Salı günü: Zarar ve ziyan görmeye, elinden malın gitmesine, renç yani ağrı ve sızıya işarettir.

Salı gecesi: Sahibi olan zatın ümidine nail olacağına, işarettir ve çok iyidir.

Çarşamba günü: Fayda ve kar hasıl olmasına, hasmına galip gelmeye, arzu ettiği şeye vasıl olmasına, hısım ve akrabadan veyahut büyüklerden yardım ve muavenet görmeye delalet eder.

Çarşamba gecesi: kulağı çınlayan kimse bir sebeple pek ziyade kederli, pek çok üzüntülü olur, hiç iyiliğe delalet etmez.

Perşembe günü: Ana ve babasından, hısım ve akrabasından, büyüklerden velhasıl ümit etmediği ve hesaba katmadığı veyahut hiç ümit etmediği yerden fayda görür, sevinir ve mesrur olur.

Perşembe gecesi: Kavga ve nizaa, can sıkılacak şeylere, zarar ve ziyana ve müşkilata delalet eder.

Cuma günü: kulağı çınlayan kimseye bir zarar ve ziyan hasıl olur, üzülecek ve müteessir olacak bir haber alır yahut keder ve endişe verecek bir hâl vaki olur.

Cuma gecesi: Kulak çınlaması çok iyidir. Ümit ve maksadı hasıl olur. Gam ve kederi varsa gider, eline mal geçer mesrur olmaya sebep olacak haber alır, sevinir ve mutlu olur.

Cumartesi günü: Kulağı çınlayan kimsenin ümit etmediği yerden eline mal ve para geçer iyi haber alır, kar ve kispi artar, velhasıl her ne suretle olursa olsun sevinç ve mesrur olmaya delalet eder.

Cumartesi gecesi: Kulağı çınlayan kimsenin elinden mal çıkar, zarar ve hasara uğrar ümit ettiği şeyden mahrum kalır.