Kunut Duaları Okunuşu ve Anlamları

Yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekatında rükudan önce yapılan duanın adıdır.

 Vitir namazının üçüncü rekatında Fatiha ve sure okunduktan sonra ayakta iken tekbir alınır, eller kaldırılır, eller yeniden bağlanır ve kunut duaları okunur. Kunut da meşhur duayı okumak ve Hz. Peygambere salavat getirmek sünnettir. Ancak genel anlamda uygun herhangi bir duayı okumak ve tekbir almak Ebû Hanife’ye göre vacib, Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise sünnettir.

 

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı kunut-duas1.jpg

 

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük. 

 

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

 

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık 

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

 

Kunut duasını bilmeyen kimse yalnız Rabbenâ âtinâfi’d-dünyâ haseneten vefî’l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr (el-Bakara, 2/201) duasını okur. Anlamı: “Rabbimiz! Bize dünyada da iyiliği, âhirette de iyiliği ver. Ve bizi cehennem azabından koru”. Üç defa;Allâhümmeğfirlî (Allah’ım beni bağışla)” veya üç defa; Ya Rabbî (Ey Rabbim) demesi de câizdir.