Kur’an-ı Kerim’deki 114 Surenin Başlıklarının Türkçe Anlamları

Kur’an-ı Kerim’deki 114 Surenin Başlıklarının Türkçe Anlamları 

Abese : “Yüzünü ekşitti.”

 Adiyât : Nefes nefese koşanlar

 Ahkaf : Yer adı

 Ahzâb : Hizipler, gruplar, kabileler

 A’la : Yüce, büyük, kutlu

 Alak : Embriyo, ilgi, kan pıhtısı

 Ali İmran : İmran ailesi

 Ankebût : Dişi örümcek

 A’raf : Cennetle cehennem arası bölge

 Asr : Çağ, asır, zaman

 Bakara : İnek

 Beled : Belde, kent, bölge

 Beyyine : Kanıt, belge, aydınlık

 Bürûc : Burçlar

 Câsiye : Çöken, oturan

 Cin : Cin, görünmeyen varlık

 Cumua : Cuma, toplanma, topluluk

 Duha : Kuşluk vakti

 Dühân : Duman, sis, pus

 En’am : Hayvanlar, davarlar

 Enbiya : Peygamberler

 Enfâl : Ganimetler, gelirler, vergiler

 Fâtır : Yaratan, varlığın ilkelerini koyan

 Fâtiha : Açılış, açan, özetleyen

 Fecr : Şafak vakti

 Felak : Tan yeri, yarılma, açılma

 Fetih : Fetih, açılış

 Fil : Fil

 Furkan : Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran

 Fussılet : “Ayrıntılı yaptı”

 Ğaşiye : Bürüyen, örten, kuşatan

 Hac : Ziyaret

 Hadid : Demir

 Hâkka : Geleceği kuşkusuz olan şey

 Haşr : Haşir, toplama,

 Hicr : Bir topluluğun adı

 Hucurât : Hücreler

 Hûd : Hûd Peygamber

 Hümeze : Alaycılar, gıybetçiler

 İbrahim : Hz. İbrahim

 İhlâs : Samimiyet

 İnfitâr : Açılma, yarılma, parçalanma

 İnsan(Dehr) : İnsan(Zaman)

 İnşıkak : Yarılma, ayrılma, kopma

 İnşirah : Gönül ferahlığı, iç açılması

 İsra : Gece yürüyüşü

 Kaaria : Şiddetle çarpan

 Kadir : Kadir Gecesi

 Kaf : “Kaf” harfi

 Kâfirun : Kafirler

 Kalem : Kalem

 Kamer : Ay

 Kasas : Peygamberlerin hayat hikayeleri

 Kehf : Mağara

 Kevser : Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik

 Kıyamet : Kıyamet

 Kureyş :Kureyş Kabilesi

 Leyl : Gece

 Lukman : Hz.Lokman

 Mâide : Sofra

 Mâûn : Kamu hakkı, zekât, vergi

 Meâric : Miraçlar, yükselme noktaları

 Meryem : Hz. Meryem

 Muhammed : Hz.Muhammed

 Mutaffifûn : Ölçü ve tartıda hile yapanlar

 Mücâdile : Hakları için savaşan kadın

 Müddessir : Örtüsüne bürünen

 Mülk : Mülk , yönetim

 Mümin(Ğafir) : Mümin, (Affeden)

 Müminûn : Müminler

 Mürselat : Görevle gönderilenler

 Mümtehine : İmtihan eden

 Münafıkûn : İkiyüzlüler

 Müzzemmil : Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen

 Nahl : Balarısı

Nâs : İnsanlar

 Nasr : Yardım

 Naziât : Çekip koparanlar, yay çekenler

 Nebe’ : Haber

 Necm : Yıldız

 Neml : Karınca

 Nisa : Kadınlar

 Nûh : Hz. Nûh

 Nûr : Işık

 Ra’d : Gök gürültüsü

 Rahman : Rahmeti bol olan

 Rûm : Bizanslılar

 Sâd : “Sâd” harfi

 Saff : Saf tutmak

 Saffât : Saf bağlayanlar

 Sebe’ : Sebâ ülkesi

 Secde : Secde

 Şems : Güneş

 Şuara : Şairler

 Şûra : Şûra, toplu denetim

 Tâhâ : “Tı” ve “Ha” harfleri

 Tahrim : Haramlaştırma, yasaklama

 Talâk : Boşama, boşanma

 Târık : Târık yıldızı, tokmak gibi vuran

 Tebbet : “Eli kırıldı.”

 Teğabün : Aldatış ve aldanış

 Tekâsür : Mal ve evlat çokluğunda yarış

 Tekvir : Büküp dürme

 Tevbe : Tövbe

 Tin : İncir

 Tûr : Tûr dağı

 Vâkia : Olan, ortaya çıkan

 Yâsin : “Ya” ve “Sin” harfleri

 Yûnus : Hz.Yûnus

 Yûsuf : Hz. Yûsuf

 Zâriyât : Tozutup savuranlar

 Zilzal : Zelzele

 Zühruf : Süs-Püs

 Zümer : Zümreler,Klikler