Maddi ve Manevi istekler için Esmaül Hüsna Mucizeleri

“Yâ Mâlikel Mülk” İsmi şerifini okumaya devam eden her zaman, helal mal ile zenginliğe veya kanaat etme nimetine kavuşur.

Bu mübarek ismi her gün (100) kere okumak kişiyi bütün sıkıntılarından, stresten temizler, gönül huzuru verir.

“Mâlikül mülküzülcelali vel ikrâm” diyerek (333) defa okuyana dünya boyun eğer.

“Yâ Mâlikel mülk Yâ zül Celali vel İkram”

olarak 1100 defa okunması halinde her muradına ve tüm maksadına nail olur. Allahü Teala’nın Lûtf-u keremine kavuşur. Hiç olmazsa her gün 100 defa okunmaya devam edilmelidir.

MÂLİKÜL MÜLK: Malikül … Mülkün ebedi sahibi

günde 212 ( 90 )mal ve kazanca zarar gelmez
Ya Malikel Mülk ismini zikredenin mülkü çok olur. Fakirlikten kurtulur. Rütbe ve makamı yükselir. Kimseye muhtaç olmaz. Halk arasında sevilen, sayılan, aziz biri olur. Kalbinde süphe ve vesvese olan Ya Malikel Mülk zikrine devam ederse kurtulur.

ZÜLCELÂLİ VELİKRÂM:Zü’l Celali…Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi

Günde Zikir Sayısı : 1155 işlerin kolaylığı için okunur.
Ya Zülcelali Velikram ismini zikreden her isteğine kavuşur. İzzet ve şerefe nail olur. Duaları kabül olur. Vesveseden korunur. Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.

(Allah’tan ne istersen iste, duan kabul olur)

Zül-celal vel-ikram

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Ancak celâl ve ikrâm sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.) [Rahman 27]

(Celâl ve ikrâm sahibi Rabbinin adı çok yücedir.) [Rahman 78]
[Celal, Allahü teâlânın kahr ve gazab sıfatlarındandır, azamet, büyüklük, hiçbir şeye muhtaç olmamak demektir.]

Âyet-i kerimede geçen zül-celal vel-ikram ifadesinin ism-i a’zamdan olduğu bildirilmiştir. Bu bakımdan bilhassa dualarda bunu çok söylemek gerekir. Peygamber efendimiz, bir kimsenin (Ya zel-celali vel-ikram) diyerek dua ettiğini duyunca,(Allah’tan ne istersen iste, duan kabul olur) buyurdu. (Tirmizi)

Başka bir hadis-i şerif de şöyle:
(Ya zel-celali vel-ikramı çok söyleyin, ona çok devam edin.) [Tirmizi]

ZÜLCELALİ-VEL-İKRAM

Aşağıdaki Esma-i İlahiyyeyi her gün en az 100 defa okuyup vird edinen kimselere Cenabı Hakk, hiç ümit etmediği yerlerden rızık gönderir. Gece yatmadan önce yada sabah kalktığınızda 100 defa okuyun.

Bozuk işlerini yoluna koyar. Maddi-manevi hiçbir hususta yardımını esirgemez. İnayet ve keremlerine dahil eder. İşlerini görür. Huzur-u kalp verir.

Bolluğa kavuşturur. Bilmek ve öğrenmek istediği şeyleri rüyasında apaçık gösterir. Kimse kendisine fenalık yapamaz. Bu esmaların faydaları saymakla bitmez, okumaya devam eden kısa zamanda etkisini görür. Gece yatmadan ve sabah uyandığında edilen dualar daha çabuk kabul olunur.

Hem büyüklük sahibi hemde fazl ve kerem sahibi demektir.

Bu ismi devamlı zikreden kimseye cenabı hakk çok büyük muhabbet verir.

Kendisini gören herkes ona saygı ve sevgi gösterir.

Cenabı hakk bu kulunun her dua ve ricasını lütfu ile kabul buyurur.

Bütün işlerini kolaylaştırır.

Duaları kabül olur.

Vesveseden korunur.

Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.

Ayrıca sevdiğinizin geri dönmesi niyeti ile 21 gün günde 1100 adet okunursa çok tesirlidir..

Aşağıdaki zikire ara vermeksizin devam edenlerin hem rızık, hem iş hem de benzeri sıkıntılardan kısa zamanda kurtulacağını söyleyebilirim. Aslında yararları sayılamayacak kadar çok ve çeşitli. Fakirim, dardayım, işsizim diyen herkese şiddetle okumasını tavsiye ederim.

YA ALLAHU YA RAHMANU YA RAHİYMU YA HAYYU YA KAYYUM YA HANNANU YA MENNANU YA BEDİASSEMAVATİ VEL ARD YA MALİKEL MÜLKÜ YA ZÜLCELALİ VEL İKRAM...

Günde 100 kere okunmalı. Gücü yetenlerin beş vakit namazın ardından 100 kere okumasını öneririm

ESMALARDA SAYININ ÖNEMİ

Sadece ebced hesabıyla çekilen esmaların sonuç vereceği sayısız yada farklı sayılarla esma çekenin sonuç alamayacağını söylemek tamamen dinden uzak bir bidattır.

Mesela Hz. Resulullah(s.a.v.) dualarında Allah Teala’nın Zül Celali Vel İkram ismini çokça tekrarlamış ve insanlara da aynı şeyi yapmalarını söylemiştir. Bir hadis-i şerifte Hz. Resulullah: “Ya Zel Celal vel İkram ismini sıkça tekrarlayın” buyurmaktadır. (Hakim- Ez Zehebi)

Hz. Ali’den gelen bir rivayete göre “Bedir günü, savaş şiddetlendiği zaman, Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve selleme sığınmıştık. O gün, insanların en cesaretlisi ve en kahramanı o idi. Müşriklerin saflarına ondan daha yakın olan kimse yoktu!” “Bedir günü, biraz çarpıştıktan sonra; ‘Ne yapıyor bir bakayım?” diye acele Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin yanına geldim.

Peygamberimiz Aleyhisselam, secdeye kapanmış, durmadan: ‘Yâ Hayy yâ Kayyûm! Yâ Hayy yâ Kayyûm!’diyordu. Çarpışmak için, savaş meydanına döndüm. Resûlullahın yanına tekrar dönüp geldiğim zaman, o yine secdeye kapanmış, Yâ Hayy Yâ Kayyûm!’ diyordu. Sonra, tekrar çarpışmaya gittim. Tekrar dönüp geldiğim zaman, kendisi yine secdede bunu söylüyordu. Yüce Allah, ona fetih ve zaferi ihsan etti.”

Burada Peygamberimiz, bu esmaları ebced hesabına göre hesaplayıp bu kadar söylenecek diye bir sınır koymamıştır. Bununda nedeni kanımca esmaların dua olması ve duada kişinin zamansal ve mekansal şartlarına göre uzayıp kısalmasıdır.

Mesela biri her gün Ya Zel Celali Vel İkram isminin ebced değeri olan 1100 defa yada başka sayılarda kendine bir disiplin olsun diye okuyabilse de bu rakamlardan keramet beklenilmesi tümden bidattır. Mesela selef alimleri, bu esmaları sayısız çekmiştir ve o yöndeki keşiflerine, tecellilerine şahid olmuşlardır.