Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin istigasesi – Himmet Yardım istemek

Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin istigasesi – Himmet Yardım istemek

Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin istigasesi
Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin istigasesi

 

istigase: Şefaat dileme, yardım isteme, Allahü teâlâdan bir isteğin, dileğin yerine gelmesi için Peygamberleri ve Evliya zatları, sevdiği kullarını vesile ederek yani araya koyarak isteme, yalvarma, dua etme demektir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Kıyamette insanlar, önce Âdem, sonra Musa ve sonra Muhammed [aleyhimüsselâm] ile istigase ederler.) [Buhari]

Mevlânâ Halid-i Bağdadî Hazretlerinin istigasesi (ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL’e sığınması):

Bismillâhirrahmânirrahîm

Yâ Hayyu Yâ Kayyûm     
Yâ Ze’l-celâlî ve’l-ikrâm     
Yâ ALLAHu bike tâhassentü ve bi abdike ve Resûlîke Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedîn Sallallahu Tealâ aleyhi ve sellime istecertü     
Allahümme innî eselûke Yâ RAHMÂNu Yâ RAHÎMu bi esmâike’l-izâmi ve melâiketike’l-kirâmi ve Resûlîke aleyhim eftalü’s-salavâti ve etemmü’s-selâmi     
Ente’l-mahnî bilemhati ehl-i Bedrin velâ mâhatihim ve tenfahni bi nefâhatihim bi hakkihim aleyke YÂ RABB!

Yâ Hayyu Yâ Kayyum!
Yâ Ze’l-celâlî ve’l-ikrâm!
Yâ ALLAH! Sana sığındım (siper edindim) ve Senin kulun ve Resûlün Seyidimiz ve Efendimiz Muhammed Sallallahu Tealâ Aleyhi Vesselleme (teslim ve tâbi’ olup) boyun eğdim!
ALLAH’ım! Yâ Rahmân yâ Rahîm Senden Azîm isimlerin, keremli meleklerin ve Salâvâtların en fazîletlisi ve selâmların en tamı kendisine olan Resûlün ile (yüzü suyu hürmetine) istiyorum! (ki) Beni imtihan eden (deneyici-sınayıcı) Sensin, Bedir Ehlini bir lemhada (göz açıp kapayıncaya kadarlık sürede) bir üfürüşle (merhametle hayat verişle) mahvolmaktan (silinip yok olup gitmekten) kurtardığın gibi; onların Senin üzerindeki (hatırı) hakları hakkı için, onlara olan rahmet üfürüşünle (imdat edişinle) bana da üfür ve hayat ver (meded kıl) Yâ RABBi!