Nisan Ayında Yağan Yağmurla Gelen Şifalar

Nisan Ayında Yağan Yağmurla Gelen Şifalar 

Nisan Yağmuru, Peygamber (s.a.v.)Efendimiz tarafından bereket ve ölüm hariç her derde deva olduğu bildirilmiş,ve içerisine okunacak dualar ile beraber 7 gün aç karnına içilmesi tavsiye edilmiştir. Şifalı ve bereketli Nisan yağmuru suyunun toplanacağı günler, Rumi Nisan ayının yedisinden sonra, ay sonuna kadardır. Malum Rumi -miladi arası 13 gün fark var. Miladi 14 nisan Rumi 1 Nisandır. Yani takvimler 20 Nisanı gösterirken Nisan Yağmuru toplayabiliriz. 13 Mayısa kadar bu yağmurlar devam eder.
Nisan yağmuru toplandıktan sonra içerisine bazı dua ve sureler okunarak şifa niyetine içilir. Bu şekilde içilmesi bizzat Peygamber S.a.v.Efendimiz tarafından tavsiye olunmuştur.

Nisan Yağmuru suyuna ;
70 defa Salevat-ı Şerife (allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed)
70 defa: Fatiha-i şerife (Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”)  

70 defa: Ayetül kürsi (Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. )  

70 defa: Lekad Caaeküm ,tevbe suresinin son iki ayeti ( “Lekad caekum resülun min enfusikum aziz(azizun), aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu-minine raüfun rahim .
Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü (hasbiyallahu), la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.” ) 

1 defa: Yasini Şerif 

70 Kafirun suresi (Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ abüdü mâ tabüdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ abüd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ abüd. Leküm dînüküm veliye dîn.)  

70 İhlası şerif (Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.)  

70 Felak (Kul eûzu bi rabbil felak Min şerri mâ halak Ve min şerri gâsikın izâ vekab Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad Ve min şerri hâsidin izâ hased)

70 Nas (Kul e’uzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.)  

70 tesbih duası (subhanellahi vel hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber.vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyi-azıım.)  

70 salevat-ı Şerife,(sonunda tekrar salevat okunur) 

Not-1: okunan her yetmişten sonra ve Yasini şerifteki her mübinden sonra suya “hu” denilir.

Not 2: 7 sabah abdestli olarak aç karnına içilecek

Vakit uzun o bakımdan suları toplamaya çalışın az topladıysanızz normal su ile çoğaltabilirsiniz.

Not 3: Bunu içen kişinin cesedinden Allahü Teala her türlü derdi kaldırır. Ona tüm hastalıklardan ve açlıktan afiyet verir. Gözlere şifa verir Ateşi giderir, Balgamı keder, Göğüs ağrısını giderir, menfaati sayılamayacak kadar çoktur.

Nisan yağmuru hakkında Hadisi şerifler:

Peygamber Efendimizden rivayet olundu ki;

“cebrail a.s.Bana öyle bir ilaç öğretti ki, o ilaç sayesinde insanların doktorların ilacına hiç ihtiyaç kalmaz.
Eshabı Kiram o ilaçtan bizede haber ver Ya Rasülellah dediler:Peygamber (s.a.v.)”Nisan yağmurunu toplayınız .Ona 70 fatiha-i şerife,70 defa ihlası şerif,70 Felak,70 defa nas suresini 70 defa tesbih duasını(Sübhanellahi velhamdülillahi vela ialhe illallahü vallahü ekber,vela havle vela guvvete illa billahil aliyyil-azıım) okuyunuz.Sonra yedi gün devamlı olarak sabah akşam birer bardak içiniz.Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenabı Hakka yemin ederim ki,Cebrail bana dediki;Bu sudan içen kimsenin cesedinden ,damarından,sinirinden ,etlerinden o kimseye ağrı,acı veren rahatsızlığını Cenab-ı Hak giderir,O kimseye sıhhat ve afiyet verir.

Yine Başka bir Hadisi şerifte:

“Beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha Yemin ederim ki,Çocuğu olmayan bir erkek,bu sudan hanımına içirse,Allahü Tealanın izni ile Hanımı hamile kalır.hanımını başı ağrıyan bir erkek bu sudan hanımına içirsse, bu su ona sıhhat için yeterli olur.İçen kimsenin balgamını keser.Rüzğar ona zarar vermez.Çirkin haller kendisine isabet etmez.Bel ağrısından,karın ağrısından,şikayeti kalmaz.Alaca hastalığından korkmaz.göğüs ağrısı çekmez.kalbine gelen vesvese (evham)gönlünden çıkar gider.Kendini çok eğenmek,hased,kibir,düşmanlık,gıybet ve koğuculuk (gibi manevi hastalıklar dahil),dünyada yaşayan her fani (geçici)olanlar için allahü tealanın izni ile fayda vericidir.”(tefsir-i Kebir.Kuran tefsiri)

Ayrıca, kur’an-ı Kerim ve Ezan-ı Muhammedi okunurken, düşman korkusuyla karşılaşınca, yağmur yağarken ve zulme uğrayınca yapılan dualar kabul olunur (teberani)

Hz.Enes R.a. anlatıyor : Rasülüllah s.a.v. ile birlikteyken , yağmur yağmıştı, hemen başını açtı ve “Yağmur Rabbimin yeni yarattığı ve indirdiği Rahmettir”dedi. Diğer bir rivayette ise, Rasülüllah s.a.v.’in elbisesini açtığı bildirilmiştir.(Müslim 2/615,Ebu Davud 5/3309)

Ebu Hureyre R.a. anlatıyor: Rasülüllah (s.a.v.)ve sahabeleri senenin ilk yağmuru yağdığında, gökteki ilk damlalara, (değmesi için)başlarını açarlardı ve rasülüllah (s.a.v.)Şöyle derdi:“Yağmur ,rabbimizin en son ,ve yeni yarattığı bir mahluktur ve bereketi en çok olandır.” (Ebu şeyh ,Ahlakun-Nebiyyi 823)