Ölenin Arkasından Okunan Cenaze Duası

Ölenin Arkasından Okunan Cenaze Duası

Bir kimse öldüğü zaman gözleri kapatılıp çenesi bir bezle tepesinden bağlanır. Bunu yapan kimse şu duayı okur:

Bismillahi ve alâ milleti Resûlillâhi, Allâhümme yessir aleyhi emrahü ue sehhil aleyhi mâ bâdehü ve es ıdhü bili- kâike vec al mâ harace ileyhi hayran mimmâ harace anhü.

Cenaze Duaları

Bu duayı okuyarak cenazenin ahiret işlerinin iyi ve kolay gitmesi için temennide bulunmuş olur.