Kurban Duaları ve Kurban Keserken Niyet Duası

Kurban Duaları ve Kurban Keserken Niyet Duası

‘‘Allâhümme! înni veccehtü ı/echiyelillezi fatarasse- ınâuâti vel-arda hanifen ve mâ ene minel-müşrikin.”

Kurban kesilmek için kıbleye karşı çevrilerek sol yanı üzerine yatırılır. Kurban kesenler ayakta yukarıdaki duayı okurlar. Sonra niyet edip şu duayı okurlar.

 KURBAN KESERKEN NİYYET DUÂSI

“Allâhümme.1 Hâzâ minke veleke, fetekabbel minni. Kcmâ tekabbelte min Muhammedin (S.A.V.) nebiyyike ve Ibrâhîme (A.S.) Halüike”

Sonra ayakta 3 kere tekbir getirilir.

TEKBİR ALIR

Diyerek bıçağı çekerek kurban kesilir.Sonra iki rekât namaz kılınır. Bu namazı kılmak çok sevabdır.

KURBAN DUALARI

Kurban kesmek, dinen zengin sayılan her müs-lümana vaciptir. Kurbanların bayramın ilk üç gününde ke¬silmesi lazım gelir. Kurban; deve, sığır, manda, koyun ve keçiden kesilir. Devenin beş seneliği, sığır ve mandanın iki seneliği, koyunun ve keçinin bir seneliği veya cüsseli ve gösterişli olmak şartıyla altı aylığı kurban edilebilir. Tavuk ve horoz gibi hayvanlardan kurban olmaz.

Kurban kesilirken kıbleye çevrilir. Eziyet etmeden sol yanı üzerine yatırılır ve:

Allâhümme innî veccehtü vechiye lillezî fetaras semâvâti vel erda hanîfen ve mâ ene minel müşrikin* Allâhü ekber* Allâhü ekber* Lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber* Allâhü ekber ve lillâhil hamd* diye üç kere tekbir getirilir. Tekbir bitince:

“Bismillâhi Allâhü ekber” diyerek kurbanı keser. Kurban kesilince kurban kesen Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra:

“Allâhümme inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemine lâ şerîke leh” diye dua eder. Mevlamız da onun ibadetini inşallah kabul eder.Bütün müslümanlar, arefe günü sabah namazından itibaren farz namazlardan sonra bayramın dördüncü günü ikindi namazının sonuna kadar şöylece tekbir getirirler:

Allâhü ekber allâhü ekber lâ ilahe illellâhü val- lâhü ekber* Allâhü ekber ve lillâhil hamd*

Bu tekbiri getirmek vaciptir. Buna teşrik tekbiri denir.