Ölmek Üzere Olan Birinin imanlı Ölmesi için Okunacak Dua

Ölmek Üzere Olan Birinin imanlı Ölmesi için Okunacak Dua

İmam-ı Gazâlî, son nefeste iman üzere ölmek için aşağıdaki duanın sabah namazlarının sünneti ile farzı arasında okunmasını tavsiye etmiştir: (M.Ahzâb)

Son Nefeste Okunacak Dua

Bismillâhirrahmânirrahıym* Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ bedîas semâvâti vel erdi yâ zel celâli vel ikrâm* Al- lâhümme innî es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûri ma’- rifetike ebeden yâ allâhü yâ allâhü yâ allâhü yâ rahmânü yâ rahıymü bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn*