Bütünüyle Duaları Kapsayan Dua

Bütünüyle Duaları Kapsayan Dua

Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke muhammedün ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme ve entel müsteânü ve aleykel belâğu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym

Manası: Allah’ım! Muhakkak ben Peygamberin Muhammed Aleyhisselam’ın, Zat-ı Ecelli A’la ndan istediği şeylerin hayrını isterim. Senin Peygamberin Muhammed (a.s.)’ın sana sığındığı şeylerin şerrinden de sana sığınırım. Yardım ancak Zat-ı Ecelli A’lâ’ndan beklenir. Dünyada da alıirette de istenilen şeye, ulaştıracak ancak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah’ın yardımı iledir.

Ebû Ümame, Rasulü Ekrem (s.a.v.)

“Yâ Rasulellâh! Siz çok dua ediyorsunuz, onlardan hafızamızda bir şey kalmıyor.” dedi. Bunun üzerine Rasulü Ekrem (s.a.v.): “Size bütün duaları içine alan bir dua öğreteyim dedi ve bu duayı okursunuz.” buyurdu.