Peygamberimizin Gece Namazında Secdede Yaptığı Dua

Peygamberimizin Gece Namazında Secdede Yaptığı Dua

RASÛLULLAH’IN GECE NAMAZINDA

SECDEDE YAPTIĞI DUA

Allâhumme inniy euzü birızake min sehatike ve bimuafatike min ukubetike ve euzü bike minke. Lâ uhsiy senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.”

“Hoşnutsuzluğundan rızana;

cezalandırmandan bağışlamana;

SENDEN SANA Sığınırım!

Senin kendine olan senân gibi senâ etmekten aczimi itiraf ederim.”

Mevcût kaynaklardan Rasûlullah salla’llâhu aleyhivesellem efendimizin bu duayı, gece namazında, secdede yaptığını öğreniyoruz.

Bu harika bir duadır.