Çok Etkili Hacet Duası

Çok Etkili Hacet Duası

Hacet Duası:

Bismillahirrahmanirrahıym.
Ya Kadiru
ya Zahiru
Ya Batınü
Ya Latiyfü
Ya Habiyru kavlühül hakku ve lehül mülki yevme yünfehu fis suri alimül ğaybi veş şehadeti ve hüvel hakiymül habir.”

Bu mübarek dua
Muhyiddin Arabi hazretlerine aittir.

Kim bu duayı (dileğini niyet edib,göz önüne getirib adeta sıkıntı veya isteğine kendini odaklarsa)
(41) defa okursa muradı hasıl olur