Sabır Cennet Hazinelerindendir, Etkili Sabır Duası

Sabır Cennet Hazinelerindendir, Etkili Sabır Duası

Sabır, acı bir olayın yaptığı sarsıntıya karşı ilk anda gösterilen tahammüldür. Sabır duası ise,  insanların yaşadıkları sıkıntılı dönemlerde, nefsin arzuladığı isyana engel olmak için okunan dualardır.

Sabır güzel bir huy ve alışkanlıktır. Sabrın sonu daima selamettir ve sabır acı olsa da sonu tatlı olacaktır.

Dualarımızın kabulü için dikkat etmemiz gereken birkaç küçük ayrıntı ise;

-Dualar içten okunmalıdır,

-Abdestli olarak okunan dualar daha makbuldür,

-Mübarek gece ve günlerde sabah namazının ardından edilecek dualar daha makbuldür.

. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz, sabr-ı cemili yani güzel sabrı emretmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) sabır hakkında;

-“Sabır başarının anahtarıdır”

-“Sabır cennet hazinelerindendir”

-“Sana sıkıntı verene sabretmende, çok hayır vardır.”

-“Sabır bir ışıktır” buyurmuş ve sabrın faziletlerine dikkat çekmiştir.

Sabır Duası Arapça Okunuşu

“Rabbena efriğ Aleyna sabran ve sebbit akdemena vensurna alel kavmin kafiriin” (Bakara 250)

Sabır Duası Türkçe Meali

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızın yere sağlam basmasını sağla ve kafirlere karşı bize yardımcı ol”

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak Dua ve Meali

Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘in sıkıntıda olanlara bunu atlatabilmeleri, sabırlı olmaları hakkında buyurdukları dua;

“Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi-kadaike ve barik lif ima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te’hira ma acceltehu” 

Meali;

“Allah’ım! Sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım! Hükmüne beni razı kıl, kaderimde bulunanı bana mübarek et, tehir ettiğinin ecele olanını, ecele ettiğini tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan mahrum kıl, teslimine yardımcı ol ”

İmam-ı Şafii (r.a)’yi Sıkıntıdan Kurtaran Dua

İmam-ı Şafi (r.a) anlatıyor;

“Bir işle karşılaştım. İçimi yaktı. O kadar çok üzülmüştüm ki bu duruma bunun derecesini Allah (c.c)’tan başkası bilemez. Ertesi gece biri rüyamda bana şöyle hitap etti;

-“Ey İdrisoğlu Muhammed, şu duayı oku:”

“Allâhümme İnne lâ emlikü li nefsî darran ve lâ nef’an ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran ve lâ estetiy’u en ecide illâ mâ a’taytenî ve lâ ettekıy illâ mâ vekaytenî. Allâhümme veffıknî li mâ tühıbbü ve terdâ minel kavli vel ameli fî âfiyeh”

Sabah olunca bunu tekrarlardım. Akşama doğru Allah işimi kolaylaştırdı. Sıkıntımdan beni kurtarıp dileğimi verdi. Gafil olmayın. Sizde üzüntüden kurtulmak için bu duayı okuyun.