Hacda Altınoluk da Bu Dua Okunmalıdır

Hacda Altınoluk da Bu Dua Okunmalıdır

Kâbe’nin ‘Hatîm’e bakan duvarının üst ortasında, altından yapılmış bir oluk bulunmaktadır.

Kuzey duvarı üzerinde bulunan altından yapılmış oluk. Mekke’de ender yağan yağmur sularını Kâbe’nin çatısından indirmek için 1627’de Osmanlılar tarafından yapılmıştır.

Kâbe damında biriken suları Hicr’e akıtmak için kullanılan bir oluktur… Farsça Mizab-ür Rahme ve Mizab-ı Kâbe’denir. Rahmet oluğu demektir…

İlk defa Miladi 605 yılında Efendimiz, 35 yaşlarında iken Kureyşliler tarafından yapılan tamir esnasında konmuştur.

Daha önceleri Kabe’nin üstü açık idi, çatısı yoktu…

Emevi Halifesi Abdül Melik’in emri ile Miladi 710 yıllarında altınla kapatıldı. Altın oluk diye anılması bundan sonradır.

1553 yılında Kanuni Sultan Süleyman gümüş levha ile kaplı bir oluk gönderdi. Eskisi de muhafaza için İstanbul’a getirildi.

1612 yılında Sultan I. Ahmet, gümüş üzerine altın kaplı bir olukla değiştirdi.

1857 yılında Sultan Abdülmecid Han, altın oluğu yenilemişti.

Altınoluk, Kabe’nin en çok önem atfedilen yeridir. Kıble Kudüs’ten Kâbe yönüne değiştirildiğinde Mescid-i Nebevi’nin kıblesi tam Altınoluk’un bulunduğu tarafa isabet etmişti. Böylece Efendimiz Medine’de iken hep bu tarafa namaz kılmış, Mekke’ye geldiğinde ise Makam-ı İbrahim’in bulunduğu taraftan Kâbe’ye yönelmeyi tercih etmiştir.

“Altınoluk”un bir başka özelliği de, “Türkiye’nin kıblesi”nin “Altınoluk”un bulunduğu yöne

denk gelmesidir.

Türkçe Okunuşu:

Allahümme inni es’elüke imanen la yezulü ve yakinen sadikan la yenfedü ve muvafakate nebiyyike Muhammedin sallallahü teala aleyhi ve sellem.
Allahümme ezıllini tahte zıllı arşike yevme la zılle illa zillüke ve ekıni bike’si nebiyyie şirbeten la azmeü ba’dehü ebeden.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, Senden yok olmayan iman, bitmeyen doğru yakının, peygamberimiz Muhammed Mustafa ile beraberlik diliyorum.
Ey Rabbim, Senin sığınağından başka sığınak ve gölge olmayan kıyamet gününde Arş’ının gölgesinde beni gölgelendir. Bana Peygamberin kasesiyle bir su içir ki ondan sonra bir daha susamayayım (susuzluk hissetmeyeyim).

Açıklama:

Altın oluk Kabe’nin en belirli yerlerinden birisidir. Kabe’nin oluğunun bir yeri altından yapıldığı için ona altın oluk ismi verilmiştir.Hacıların birleşme yerleri ekseriyetle orası oluyor. Onun etrafında yani onun tam karşısında oturulur., dua yapılır. İşte yukarıdaki dua en çok altın oluğun altında okunur. Orada daha başka çeşitli dualar da yapılır. Müslümanların birleşme, kaynaşma ve dertleşme yerleridir. Dünyanın dört bucağından toplanan hacılar ekseriyetle orada birleşir ve tanışır.
İşte o mübarek yerde yapılan dualar makbuldür.