Salı Günü Okunacak Etkili Dua

Salı günü okunması gereken bu dua Allah’ın verdiği nimetlere karşı şükretmek ve her zaman O’nu hatırlamak için okunacaktır. İnsan yediğini, içtiğini düşünmemekte ve kim tarafından bu nimetlerin geldiğini tefekkür etmemektedir. Bu duayı okumanın ve buna devam etmenin faydası budur. Hem şükredeceğiz, hem bu duaya devam edeceğiz.

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Elhamdülillâhi Rabbil âlemine hamden kesîren lâ yenbağî li gayrî keremi vechi ve izzi celâlihi, halakal halke bi kudretihi, vesta’bedel erbâbe bi izzetihi, fehadda’atil elsünü bi mehamidihi ve haşa’atil esvâtu ve anetil vücûhu li heybetihi, Allahümme inneke ta’lemü hemmülenfüsi vesserâiri ve muhayyebâtil kulûbi ve hâinete la’yüni vema tuhfissudûru, feneccinîmin külli kerbin ente ğiyâsü külli mekrûbin, vekşif annî’durre fe kad vesi’te külle şey’in rahmeten ve ilmen.

Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîne ve salavatühü alâ nebiyyihi Muhammedin ve âlihi ecmaîn.