Şeytanın Şerrinden Korunmak için Etkili Dua

 

Kötülükten Korunma Duası
Kötülükten Korunma Duası

 

 

Türkçe Okunuşu:

Rabbena lâ tüziğ kulûbena, ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ min ledünke
rahmeten inneke entel vehhâb. Îlâhî nercü rahmeteke ve nahşâ azâbeke.
Allâhumm’ahfaz imanena mineşşeytanirracîmi fi cemi’i umrina siyyemâ min selbihi vaktennezği bi bereketi Kur’anil-Azîmi ve bihürmeti Resûlikel-Kerîmi bi rahmetike yâ erhamerrâhimîne.
Allâhumme yâ veliyyel islâmi, mütemessiken bil islâmi hattâ nelkâke bihi

Türkçe Anlamı:

Ey bizim Rabbimiz, Sen bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi şek ve şüpheye meylettirme. Senin indinden yalnız rahmet olan istikamet üzere olmamızı nasip et. Muhakkak Sen herkesin muratlarını vericisin. Allah’ım, rahmetini umar ve azabından korkarız.
Allah’ım, Kur’an-ı Azim’in bereketiyle ve Rasul-i Ekrem’in hürmetiyle bizim imanımızı ölüm gelip çatıncaya kadar bütün ömrümüz boyunca lanetlenmiş şeytandan muhafaza eyle, lütuf ve kereminle ya Erhamerrahimin. Allah’ım, ey İslam ‘ın koruyucusu, Sana kavuşuncaya kadar bizi İslam ‘dan ayırma.