Şirkten Korunmak için istiğfar Duası

Şirkten Korunmak için istiğfar Duası 

mühim istiğfar Duası
mühim istiğfar Duası

Bu duaya istiğfar duası da denir. Buna devam etmek, günahlarımızı dökmeye ve bizleri anadan doğma günahsız yapmaya sebep olacaktır. Ancak, inanmak ve sağlam itikatla buna devam etmek lazımdır.  

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahim,
Allâhumme innî eûzü bike, min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemü ve estağfirüke limâ lâ a’lemü. Allâhumme innî asbahtü üşhidüke ve üşhidü hamelete arşike ve cemîa
halgıke bi enneke entellâhu lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke, estağfirüke ve etûbü ileyke ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, herhangi bir şekilde şirk koşmaktan Sana sığınırım. Ben bilirim ve istiğfar ederim. Bilmeyerek yaptığım hatalardan da Sana istiğfar ederim.
Sana şehâdet ederek, sabahladım. Arşını yüklenenlere ve bütün mahlukatına şahadet ederim ki Sen Allah’sın. Senden başka ilah yoktur. Ancak Sen varsın. Teksin, şerîkin yoktur. Senden mağfiret taleb ederim. Sana rucû ederim. Ve şehadet ederim ki, Muhammed Senin kulun ve Resulündür.