Sinirli Kişilerin Okuyacağı Dualar

Sinirli Kişilerin Okuyacağı Dualar

Peygamber Efendimiz ( sav ); Öfke şeytandandır Şeytan ise ateşten yaratılmıştır Ateşi söndüren de sudur Onun için, biriniz öfkelenince hemen abdest alsın! Affı, bağışlaması, rahmeti ve merhameti sınırsız olan, sürekli affeden ve affetmekten bıkmayan yüce ALLAH( cc ), karar vermekte bizim gibi sabırsız davranmıyor, hataları ve günahları hemen anında cezalandırmıyor. Bekliyor ve istiyor ki, kulları yaptıklarının farkına varsın, suçunun büyüklüğünü ve bunu kime karşı yaptığını anlasın, tövbe etsin.

Kızgınlık halinde  şöyle duâ edilir: Allahummâğfir lî zenbî ve’zheb ğâyza kalbî ve ecirnî mine’ş-şeytâni’r-racîm 

Anlamı: Allahım, günahımı bağışla, kalbimin öfkesini gider, beni kovulmuş şeytandan uzak tut.


Eğer sinirlenen kişi bir başka kişi ise, sinirli olan insanın ismi zikredilerek 100 defa söylemeniz gereklidir. 7 defa Fatiha suresi ve 11 defa İhlâs suresi okunur ve Peygamber Efendimiz ( sav )’in ruhuna bağışlanır.

Dua: Ve lehû mâ sekene filleyli vennehâr “Sinirli Kişinin Adı” ve hüvessemîúl álîm


Çok sinirli, her şeye sinirlenen, öfkelenen kişiler  Allah’ın  Er-Rauf ismi şerifini her gün 286 defa, Ya Rauf celle celalühü diye okusalar, bu huyları düzelir ve Yumuşak huylu sinirlenmeyen bir kimse olurlar
Bir başka zikir ise Ya Halim zikridir. Öfkeli, sinirli ve asabi kimseler, öfkelendikleri anda 88 defa “YA HALİM” diye zikrederlerse  öfkeleri geçer ve sakinleşirler.