Sokağa Çıkarken Okunması Gereken Dualar

SOKAK VEYA PAZARA ÇIKAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh* Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi yedihil hayru ve hüve alâ külli şey’in kadîr* Rasulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor:

Sokağa çıkan kimsenin okuyacağı dua

Ebu Davud, Aişe (r.anha)’dan rivayet etmiştir.

Kim sokak veya pazara çıktığı vakit bu zikri o- kursa, Allah Teala onun için bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını bağışlar, affeder ve bir milyon derecesini yükseltir.” (Cennette de onun için bir köşk bina edilir.)